AFTALE BETINGELSER


Eldorama er en fordelsklub der ejes og drives af Yes2mail ApS, men vil i det følgende omtales som Eldorama.

Da siderne løbende optimeres, opfordres du til, at modtage og følge med i vores nyhedsbreve, RSS-Feeds, Via Messenger ALERTs eller vores Toolbar m.v.

§1. Generelt.
§2. Oprettelse af medlemskab.
§3. Dine fordele.
§4. Tip en Ven.
§5. Om benyttelse af tilbud.
§6. Persondata.
§7. Regler for eksklusion.
§8. Ansvarsfraskrivelse.
§9. Løsning af tvister.


§1. Generelt

Til toppen
1.1. Disse betingelser kan ændres når som helst, uden forudgående varsel.

1.2. Disse betingelser gælder også for følgende andre fordelsklubber, som er tilknyttet Eldorama; Kvinder.nu og RejseIde.dk. Er du tilknyttet en af disse fordelsklubber, kan du også benytte dit brugernavn og din adgangskode til login på Eldorama, hvor du selvfølgelig frit kan benytte disse tilbud.

§2. Oprettelse af medlemskab.

Til toppen
2.1. Et medlemskab er personligt og hver person må kun have et medlemskab.

2.2. Du skal være fyldt 15 år og være bosiddende i Danmark for at kunne opnå et gyldigt medlemskab.

2.3. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved brug af vores SMS service, personlig henvendelser eller per telefon, E-mail samt alm. post og lign.

2.4. Du opretter et medlemskab ved, at sende en SMS med en kodet tekst (f.eks. "jatak") til 1919. Herefter du modtager du gratis en SMS med din PIN-kode. Første gang du logger ind skal du som minimum angive, køn, alder og postnummer. Når du har gjort dette har du adgang til Eldorama´s program.

2.5. Det er et krav, at de oplysninger du videregiver til os er korrekte. Forsøg på manipulation eller afgivelse af falske oplysninger vil medføre øjeblikkelig lukning af din konto.

§3. Dine fordele.

Til toppen
3.1. Vores fordelsprogram gør det muligt for annoncører at tilbyde deres varer og/eller tjenesteydelser til dig. Når du benytter dig af disse varer eller tjenesteydelser optjener du bonus af varierende størrelse, som vi indsætter på din konto. (læs om benyttelse af tilbud i §5)

3.2. Din bonus er variabel og bl.a. baseret på den kommisionsafregning vi har forhandlet på plads med annoncøren eller en agent for annoncøren.

3.3. Bonus former.
Karakteren af din bonus kan bestå i en eller flere af følgende former (Bonus formen eller kombinationen heraf vil fremgå af de enkelte tilbud.):


3.4. Præmier (konkurrencebetingelser).
Som medlem deltager gratis og uforpligtende i løbende lodtrækninger om præmier.

3.5. Udbetaling


3.6. Støtteprogrammer.
Som medlem har du mulighed for at vælge at udbetale din opsparede bonus til en af vores udvalgte støtteorganisationer. Vælger du dette, bortfalder din mulighed for selv at optjene bonus. Istedet vil den bónus du optjener blive udbetalt samlet en gang hvert halve år til den organisation som du har valgt at støtte.

3.7. Andre fordele


§4. Tip en Ven.

Til toppen

Hjemmesiden har tilknyttet en funktion, der gør det muligt at optjene EKSTRA bonus ved at skaffe nye medlemmer.

4.1. Hvis du anbefaler andre personer til vores hjemmeside og disse efterfølgende opretter sig som medlemmer, vil du modtage en bonus.

4.2. Vi tolererer ikke nogen former for SPAM eller masse udsendelser i forbindelse med Tip en ven fuktioner på vores hjemmeside. Dette er ulovligt og vil medføre eksklusion og eventuelt erstatningskrav.

§5. Om benyttelse af tilbud.

Til toppen
5.1. Vores fordelsprogram modtager kommision for gennemførte transaktioner fra de annoncører eller annoncørers repræsentanter, som der er indgået aftale med. Når din transaktion er gennemført og godkendt af annoncøren og/eller dennes repræsentant udbetaler vi en bonus til dig, som indsættes på din ELDORAMA konto.

5.2. Der kan opstå situationer hvor din bonus udbetales på baggrund af en gennemført transaktion, men hvis transaktionen efterfølgende trækkes tilbage af annoncøren, vil denne bonus blive trukket tilbage. Typisk kan der gå op til 30 dage, hvor enten du eller annoncøren har ret til at trække en ordre tilbage. I situationer hvor annoncøren trækker en ordre tilbage og din konto altså bliver debiteret, hører vi meget gerne fra dig hvis du mener der er tale om en fejl.

5.3. Du kan kun optjene bonus, når du er logget ind på vores hjemmeside og klikker dig videre til et tilbud herfra.

5.4. Det er dit ansvar at opnå din bonus ved blandt andet at sikre at:

5.5. I tilfælde af tvivl, om hvorvidt en bonus er optjent, eller ej - skal der rettes henvendelse til ELDORAMA, som efterfølgende undersøger forholdet. Direkte henvendelser til annoncøren, vil i reglen blive afvist. Vedvarende henvendelser til annoncøren vil, af ELDORAMA. blive opfattet som chikane og medføre eksklusion.

§6. Persondata.

Til toppen
6.1. Dine profiloplysninger videregives IKKE til trediepart uden dit samtykke. En undtagelse herfor kan dog være offentlige myndigheder, der kan have et lovmæssigt krav på at opnå indsigt.

6.2. Vi gemmer oplysninger om din adfærd på Eldorama, for at kunne forbedre vores ydelser til dig.

6.3. Nogle af vore samarbejdsparnere benytter cookies. Det er nødvendigt for at kunne tilbageføre en handel til din konto.

6.4. Oplysninger i anonym form, såsom målgruppe analyser og lignende vil kunne videregives til trediepart, men de vil aldrig kunne spores til dig.

6.5. Hvis du vælger at slette din profil vil udmeldelsen ske med øjeblikkelig virkning. Imidlertid kan vi gemme dine oplysninger på en inaktiv profil i op til 60 måneder.

6.6. Du kan ved personlig henvendelse forlange en fuldstændig sletning af alle dine data, inden udløbet af denne frist.

6.7. Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi har registreret, og der kan ligeledes gøres indsigelse mod dem – disse rettigheder har du efter persondataloven. Du kan finde oplysningerne under din egen konto.

§7. Regler for eksklusion.

Til toppen
Vi ønsker at viderebringe de bedste tilbud på den hurtigste og mest overskuelige måde til dig, og samtidig belønne dig for at handle hos vores annoncører, men vi kan ikke eksistere hvis ikke dine intentioner er reelle derfor bliver vi nødt til at være temmelig enerådende på dette område).

7.1. Vi vurderer suverænt i hvert enkelt tilfælde om der er tale om manipulation, snyd eller anden uacceptabel adfærd.

7.2. Følgende handlinger, men ikke begrænset til disse, betragtes som forsøg på snyd eller manipulation og vil føre til medlemskabets ophør.


§8. Ansvarsfraskrivelse.

Til toppen
8.1. Vi tager forbehold for trykfejl, manglende eller forkert angivelse af rabatter eller lignende.

8.2. Vi ajourfører regelmæssigt annoncerne og vælger bevidst annoncører fra, men det er ikke nogen garanti for at annoncør sites ikke kan indeholde vira, orme og anden skadelig software. Vi frasiger os ethvert ansvar herfor, og opfordrer i øvrigt til, at du sikrer din færden på nettet med et antivirus program samt sund fornuft.

8.3. Vi tager forbehold for servernedbrud, eller fejl i software.

8.4. Såfremt vores internet tjeneste måtte ophøre, er du berettiget til den kommision du har opsparet - uanset beløbets sørrelse. Du skal blot have gjort dit krav gældende senest 2 måneder efter hjemmesidens ophør.

§9. Løsning af tvister.

Til toppen
9.1. Alle spørgsmål eller konflikter i relation til ovenstående skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.


Bliv medlem nu

 

Medlem på to minutter?
Nemt og 100% gratis


Ja tak!

LOG IND
 
Glemt din PIN kode?
SMS "eldorama PIN" til 1919

 

Her får du CashBack, bonus m.m.

 

 

{{extlinks}}